ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศเจตจำนงสุจริตโรงเรียนวัดชัดชนะสงคราม(วัดตึก)
ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 62
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 62
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.กทม. ปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 62