ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
83/1 ถนนมหาจักร   แขวงสัมพันธวงศ์  เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

 

โทร. 0-2221-3879
E-mail : schoolwatchai@gmail.com

Facebook Fanpage : โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)