ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
                             อันโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม                 เลื่องลือนามเกียรติประวัติเป็นศักดิ์ศรี
                    เกียรติศักดิ์ของเราพิทักษ์ยิ่งชีพยอมพลี            รักรู้หน้าที่กระทำดีชื่อเสียงเกริกไกร
                             ซื่อสัตย์อดทนศิษย์ฝึกฝนมานะเรียน         รู้พากเพียรสู้บากบั่นไม่หวั่นไหว
                    จุดสว่างส่องนำทางก้าวเดินไป                          เราต่างพร้อมใจเทิดทูนไว้แหล่งวิชา
                             พี่น้องเราน้ำตาลแสดเด่น                        ร่วมพลังเป็นศักดิ์ศรีสง่า
                    มีรูปสิงห์และดาบอาญา                                   งามดวงตราสถาพร
                             อันโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม                สมญานามเกียรติประวัติอนุสรณ์
                    เด่นประจักษ์อนุรักษ์พระประทานพร                  สถิตถาวรเกียรติขจรคู่ฟ้าไทย


MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.26 MB